JAK POMÓC

Fundacja Pomocy Dzieciom z Chorobami Nowotworowymi w Poznaniu jest
ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO

Fundacja wpisana jest pod numerem KRS 0000023852.

Oznacza to, że osoby, które w ciągu roku zarobiły opodatkowane pieniądze, mogą przekazać, 1 % należnego podatku na konto Fundacji.

„Wtedy się prawdziwie daje, kiedy ten, kto daje,
jest tak samo szczęśliwy jak ten, kto otrzymuje,
i kiedy się zaciera granica między dawaniem i otrzymywaniem.
Ten, kto daje i nie spodziewa się odpłaty ma zawsze w ręku kwiat radości.
Tego co się czyni z miłości, nigdy się nie traci,lecz to trwa nieustannie i powiększa swą wartość.”

Fundacja Pomocy Dzieciom z Chorobami Nowotworowymi w Poznaniu składa serdeczne podziękowanie za przekazanie 1 % na rzecz dzieci z chorobami nowotworowymi.
Ten szlachetny dar serca pozwolił Nam na realizację celów statutowych tj. organizowanie wszechstronnej pomocy dzieciom chorych na nowotwory, zwiększył szansę na przywrócenie uśmiechu na twarzyczce chorego, cierpiącego dziecka.


KRS 0000023852

REGON FUNDACJI – 632238784

Konto Fundacji: PKO S.A. IV Oddział Poznań

72124032201111000035286598