DOKUMENTY

Dokumenty dla rodziców

Szanowni rodzice poniżej zamieszczamy zestaw przydatnych dokumentów:

 1. Regulamin Gospodarowania Funduszami
 2. Karta Drogowa
 3. Oświadczenie
 4. Umowa o korzystaniu z rachunku bankowego
 5. Zestawienie rachunków dotyczących rozliczenia subkonta
 6. Zestawienie rachunków dotyczących rozliczenia zapomóg

Sprawozdania

Szanowni Państwo
DzieckoFundacja Pomocy Dzieciom z Chorobami Nowotworowymi w Poznaniu pragnie serdecznie podziękować wszystkim Osobą, które zechciały podzielić się z chorymi dziećmi 1% podatku. Dzięki Państwa hojności Fundacja może spełniać marzenia chorych dzieci, organizować dla nich wycieczki i imprezy na oddziałach, refundować leczenie wspomagające oraz wspierać finansowo rodziny chorych dzieci.
Za każdy odruch serca jesteśmy głęboko wdzięczni.

Sprawozdanie z rocznej działalności fundacji za 2020:
Data publikacji sprawozdań: 10-10-2021 r.

 1. Sprawozdanie merytoryczne
 2. Rachunek zysków i strat
 3. Informacje uzupełniające do bilansu
 4. Bilans
 5. Informacje ogólne

Sprawozdanie z rocznej działalności fundacji za 2019:
Data publikacji sprawozdań: 21-09-2020 r.

 1. Sprawozdanie merytoryczne
 2. Rachunek zysków i strat
 3. Informacje uzupełniające do bilansu
 4. Bilans
 5. Informacje ogólne

Sprawozdanie z rocznej działalności fundacji za 2018:
Data publikacji sprawozdań: 09-07-2019 r.

 1. Sprawozdanie merytoryczne
 2. Rachunek zysków i strat
 3. Informacje uzupełniające do bilansu
 4. Bilans
 5. Informacje ogólne

Sprawozdanie z rocznej działalności fundacji za 2017:
Data publikacji sprawozdań: 25-07-2018 r.

 1. Sprawozdanie merytoryczne
 2. Rachunek zysków i strat
 3. Informacje uzupełniające do bilansu
 4. Bilans
 5. Informacje ogólne

Sprawozdanie z rocznej działalności fundacji za 2016:
Data publikacji sprawozdań: 05-07-2017 r.

 1. Sprawozdanie merytoryczne
 2. Rachunek zysków i strat
 3. Informacje uzupełniające do bilansu
 4. Bilans
 5. Informacje ogólne

Sprawozdanie z rocznej działalności fundacji za 2015:
Data publikacji sprawozdań: 28-06-2016 r.

 1. Sprawozdanie za 2015 r.
 2. Rachunek zysków i strat
 3. Sprawozdanie merytoryczne

Sprawozdanie z rocznej działalności fundacji za 2014:
Data publikacji sprawozdań: 01-07-2015 r.

 1. Sprawozdanie za 2014 r.
 2. Rachunek zysków i strat
 3. Informacje uzupełniające do bilansu
 4. Bilans
 5. Informacje ogólne
 6. Sprawozdanie merytoryczne

Sprawozdanie z rocznej działalności fundacji za 2013:
Data publikacji sprawozdań: 17-06-2014 r.

 1. Sprawozdanie merytoryczne za 2013 r.
 2. Bilans za 2013 r.
 3. Rachunek wyników za 2013 r.
 4. Informacja dodatkowa za 2013 r.

Korekta sprawozdań finasowych za 2011 i 2012 rok:
Korekta sprawozdań finansowych za 2011 i 2012 rok
Sprawozdanie z rocznej działalności fundacji za 2012:

 1. Rachunek wyników za 2012
 2. Dodatkowe informacje i wyjaśnienia za 2012
 3. Bilans za 2012
 4. Sprawozdanie

Sprawozdanie z rocznej działalności Fundacji za 2011:

 1. Sprawozdanie finansowe 2011
 2. Bilans 2011
 3. Rachunek wyników 2011

Sprawozdanie 2011 informacja dodatkowa:
W celu zapoznania się z informacjami dodatkowymi zapraszamy do lektury.
Sprawozdanie działalności Fundacji za 2010 rok:
Sprawozdanie fundacji działalności Fundacji za 2010 rok
Sprawozdanie 2010 informacja dodatkowa:
Sprawozdanie 2010 informacja dodatkowa
Sprawozdanie z działalności Fundacji za 2009 rok:
Sprawozdanie z działalności Fundacji za 2009 rok
Sprawozdanie 2009 informacja dodatkowa:
Sprawozdanie 2009 informacja dodatkowa
Sprawozdanie z działalności Fundacji za 2008:
Sprawozdanie z działalności Fundacji za 2008
Sprawozdanie 2008 informacja dodatkowa:
Sprawozdanie 2008 informacja dodatkowa
Sprawozdanie z działalności Fundacji za 2007 rok:
Sprawozdanie z działalności Fundacji za 2007 rok
Sprawozdanie z działalności Fundacji za 2006 rok:
Sprawozdanie z działalności Fundacji za 2006 rok
Sprawozdanie z działalności Fundacji za 2005 rok:
Sprawozdanie z działalności Fundacji za 2005 rok
Sprawozdanie z działalności Fundacji za 2004 rok:
Sprawozdanie z działalności Fundacji za 2004 rok