KONTAKT

Fundacja Pomocy Dzieciom
z Chorobami Nowotworowymi

ul. Engestroma 22/6
60-571 Poznań
tel. 607 093 040, 601 152 561

biuro@fundacjapomocydzieciom.com.pl
Mail Prezes Fundacji: witak101@wp.pl

PKO S.A. IV Oddz. P-n
72124032201111000035286598

OPP
Jesteśmy organizacją pożytku publicznego
Nr KRS 0000023852

Maria Witak – prezes Fundacji tel. 601 152 561
Julita Gemza – wiceprezes Fundacji tel. 607 093 040
Dorota Kurek – sekretarz Fundacji tel. 697 055 255
Małgorzata Frankiewicz – członek Zarządu tel. 697 055 455
Elżbieta Kieniewicz – członek Zarządu tel. 697 055 355